NO.

601

ความหวัง

KEY

D#

1. ความหวังของชนทุกชาติ

จะได้เห็นฤทธานุภาพ

        G#                   D#

ของพระเจ้าพลิกฟื้นแผ่นดิน

D#

แม่น้ำแห่งความยินดีจะหลั่งไหลทั่วปฐมพี

       G#                   D#

เรารอคอยจะเห็นการฟื้นฟู

                  Bb              G#            D#

และแผ่นดินโลกประกาศก้องพระบารมี

       Bb             G#        D#      Bb

พระสิริจะส่องมาถึงทั่วโลกา


                 Cm                      G#

***ประกาศปีแห่งความโปรดปราน

              D#       Bb

ของพระเจ้า………….

             Cm         G#             D#     Bb

ประกาศปีแห่งชัยชนะของพระองค์

            Cm        G#

จะมีคนรับการรักษา

            D#                  Bb

จะเปรมปรีดิ์ร่วมกันอีกครา

                  G#                     Bb

เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวัง

                   D#

ของประชาชาติ

-1