top of page

NO.

196

คำอธิษฐาน

KEY

            C                             Em  

1. พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

                        Dm                C       G  

ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา

         C                        Em  

พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน

                     Dm        G         C  

ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง


               F  

***ให้แผ่นดินพระองค์

               C  

มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา

          F                             C  

ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา

      F  

ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร

                C         G         Am  

ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น

           Dm                      G  

ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์

           C  

พระเจ้านิรันดร์


       F        Am           Dm  

**อาเมน อาเมน ขอพระสิริ

                G                     C  

และพระเกียรติเป็นของพระองค์

      F      Am            Dm             G  

อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติ

                 C  

เป็นของพระองค์

-2
bottom of page