NO.

196

คำอธิษฐาน

KEY

            C#                           Fm  

1. พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

                        D#m                C#     G#

ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา

         C#                      Fm  

พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน

                     D#m        G#       C#

ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง


               F#

***ให้แผ่นดินพระองค์

               C#

มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา

          F#                           C#

ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา

      F#

ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร

                C#       G#       Bbm  

ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น

           D#m                      G#

ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์

           C#

พระเจ้านิรันดร์


       F#      Bbm           D#m  

**อาเมน อาเมน ขอพระสิริ

                G#                   C#

และพระเกียรติเป็นของพระองค์

      F#    Bbm            D#m             G#

อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติ

                 C#

เป็นของพระองค์

-1