top of page

NO.

196

คำอธิษฐาน

KEY

            D                             F#m  

1. พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

                        Em                D       A  

ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา

         D                        F#m  

พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน

                     Em        A         D  

ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง


               G  

***ให้แผ่นดินพระองค์

               D  

มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา

          G                             D  

ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา

      G  

ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร

                D         A         Bm  

ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น

           Em                      A  

ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์

           D  

พระเจ้านิรันดร์


       G        Bm           Em  

**อาเมน อาเมน ขอพระสิริ

                A                     D  

และพระเกียรติเป็นของพระองค์

      G      Bm            Em             A  

อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติ

                 D  

เป็นของพระองค์

bottom of page