top of page

NO.

196

คำอธิษฐาน

KEY

            D#                           Gm  

1. พระบิดา พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

                        Fm                D#     Bb

ขอพระนามพระองค์ เป็นที่สรรเสริญบูชา

         D#                      Gm  

พระเยซู เราร่วมคำอธิษฐาน

                     Fm        Bb       D#

ขอแผ่นดินพระองค์ สำแดงเป็นจริง


               G#

***ให้แผ่นดินพระองค์

               D#

มาตั้งอยู่ท่ามกลางเรา

          G#                           D#

ให้พระทัยพระองค์ เป็นจริงในเรา

      G#

ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไร

                D#       Bb       Cm  

ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้น

           Fm                      Bb

ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์

           D#

พระเจ้านิรันดร์


       G#      Cm           Fm  

**อาเมน อาเมน ขอพระสิริ

                Bb                   D#

และพระเกียรติเป็นของพระองค์

      G#    Cm            Fm             Bb

อาเมน อาเมน ขอพระสิริและพระเกียรติ

                 D#

เป็นของพระองค์

+1
bottom of page