top of page

NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

D   

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

D  

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

D  

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

D  

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

               Bm                     G  

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                    D                             A  

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           D                  A  

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

    Bm                  A  

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

      D               A  

เพื่อทุกคนที่วางใจ

       Bm         A  

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

         G    A          D  

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

-2
bottom of page