NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

C# 

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

C#

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

C#

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

C#

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

             Bbm                F#

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                  C#                        G#

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           C#                G#

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

      Bbm            G#

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

       C#             G#

เพื่อ ทุกคนที่วางใจ

       Bbm      G#

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

       F#   G#            C#

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

-3