top of page

NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

C# 

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

C#

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

C#

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

C#

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

               Bbm                     F#

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                    C#                           G#

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           C#                G#

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

    Bbm                  G#

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

      C#             G#

เพื่อทุกคนที่วางใจ

       Bbm         G#

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

         F#  G#        C#

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

-3
bottom of page