top of page

NO.

287

ที่กางเขน

KEY

          C                  C  

1. พระโลหิตของพระเยซูไหล

     F        Dm        G  

พระองค์ทนทุกข์อับอาย

    C                C  

จนในที่สุด พระองค์ต้องตาย

  Dm       G         C  

ก็เพื่อล้างบาปของข้า


           C  

* ที่กางเขน ที่กางเขน

        Dm  

ข้าได้เห็นความสว่าง

               F                  G             C  

และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย

           F        G             Em         Am  

เพราะข้าดูกางเขน จึงแลเห็นความกระจ่าง

      Dm      G               C  

เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย


          C  

2. พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน

     F       Dm      G  

รับบาปรับเวรแทนข้า

      C                      C  

พระองค์สำแดงความรักเมตตา

        Dm    G          C  

ความรักใดไม่เปรียบปาน


            C                    C  

3. พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด

     F      Dm         G  

ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์

     C             C  

ข้าขอถวายทั้งกายและจิต

    Dm     G           C  

ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

-2
bottom of page