top of page

NO.

287

ที่กางเขน

KEY

          C#                C#

1. พระโลหิตของพระเยซูไหล

     F#      D#m        G#

พระองค์ทนทุกข์อับอาย

    C#              C#

จนในที่สุด พระองค์ต้องตาย

  D#m       G#       C#

ก็เพื่อล้างบาปของข้า


           C#

* ที่กางเขน ที่กางเขน

        D#m  

ข้าได้เห็นความสว่าง

               F#                G#           C#

และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย

           F#      G#           Fm         Bbm  

เพราะข้าดูกางเขน จึงแลเห็นความกระจ่าง

      D#m      G#             C#

เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย


          C#

2. พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน

     F#     D#m      G#

รับบาปรับเวรแทนข้า

      C#                    C#

พระองค์สำแดงความรักเมตตา

        D#m    G#        C#

ความรักใดไม่เปรียบปาน


            C#                  C#

3. พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด

     F#    D#m         G#

ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์

     C#           C#

ข้าขอถวายทั้งกายและจิต

    D#m     G#         C#

ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

-1
bottom of page