top of page

NO.

287

ที่กางเขน

KEY

          D                  D  

1. พระโลหิตของพระเยซูไหล

     G        Em        A  

พระองค์ทนทุกข์อับอาย

    D                D  

จนในที่สุด พระองค์ต้องตาย

  Em       A         D  

ก็เพื่อล้างบาปของข้า


           D  

* ที่กางเขน ที่กางเขน

        Em  

ข้าได้เห็นความสว่าง

               G                  A             D  

และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย

           G        A             F#m         Bm  

เพราะข้าดูกางเขน จึงแลเห็นความกระจ่าง

      Em      A               D  

เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย


          D  

2. พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน

     G       Em      A  

รับบาปรับเวรแทนข้า

      D                      D  

พระองค์สำแดงความรักเมตตา

        Em    A          D  

ความรักใดไม่เปรียบปาน


            D                    D  

3. พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด

     G      Em         A  

ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์

     D             D  

ข้าขอถวายทั้งกายและจิต

    Em     A           D  

ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

bottom of page