NO.

208

ทุกวันเวลา

KEY

F                                         Bb

1. ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

F                               Bb

ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์

Gm                                C  

ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ

Am                             Dm  

ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ

         Gm               D#             C  

แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ


               Bb                      C  

**ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ

          Am                    Dm  

ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

               Gm  

ทรงเคลื่อนไหวในเรา

        C                      F         F7  

ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ

           Bb              C  

เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ

                Am               Dm  

ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน

         Gm                         C             F  

ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

-2