NO.

208

ทุกวันเวลา

KEY

F#                                       B  

1. ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

F#                             B  

ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์

G#m                                C#

ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ

Bbm                             D#m  

ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ

         G#m               E               C#

แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ


               B                        C#

**ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ

          Bbm                    D#m  

ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

               G#m  

ทรงเคลื่อนไหวในเรา

        C#                    F#       F#7

ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ

           B                C#

เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ

                Bbm               D#m  

ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน

         G#m                         C#           F#

ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

-1