top of page

NO.

208

ทุกวันเวลา

KEY

G                                         C  

1. ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

G                               C  

ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์

Am                                D  

ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ

Bm                             Em  

ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ

         Am               F               D  

แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ


               C                        D  

**ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ

          Bm                    Em  

ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

               Am  

ทรงเคลื่อนไหวในเรา

        D                      G         G7  

ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ

           C                D  

เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ

                Bm               Em  

ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน

         Am                         D             G  

ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

bottom of page