NO.

208

ทุกวันเวลา

KEY

G                                 C

1. ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

G                              C

ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์

Am                          D

ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ

Bm                         Em

ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ

         Am           F             D

แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ


               C                   D

**ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ

          Bm                 Em

ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

               Am

ทรงเคลื่อนไหวในเรา

        D                  G       G7

ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ

           C              D

เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ

              Bm            Em

ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน

         Am                    D           G

ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์