top of page

NO.

208

ทุกวันเวลา

KEY

G#                                       C#

1. ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

G#                             C#

ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์

Bbm                                D#

ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ

Cm                             Fm  

ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ

         Bbm               F#             D#

แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ


               C#                      D#

**ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ

          Cm                    Fm  

ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

               Bbm  

ทรงเคลื่อนไหวในเรา

        D#                    G#       G#7

ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ

           C#              D#

เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ

                Cm               Fm  

ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน

         Bbm                         D#           G#

ถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

+1
bottom of page