top of page

NO.

324

พระคุณพระเจ้า

KEY

           D                     G       D  

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

       D                 A  

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

      D                     G          D  

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

      D        A          D  

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


          D                      G            D  

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

        D                  A  

ตามทางฉันพ้นมาแล้ว

       D                      G             D  

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

      D        A            D  

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


          D                    G       D  

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

      D                      A  

เร่งให้ความกลัวต้องหนี

       D                      G        D  

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

    D       A        D  

ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย


           D                    G    D  

4. พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี

       D                    A  

พระธรรมให้มีความหวัง

      D                        G      D  

พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที

     D       A    D  

เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา


          D                G        D  

5. เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์

     D                      A  

ช้านานนับหลายพันปี

    D                G           D  

ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ

      D        A         D  

เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น

-2
bottom of page