NO.

324

พระคุณพระเจ้า

KEY

           D#                   G#     D#

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

       D#               Bb

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

      D#                   G#        D#

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

      D#      Bb        D#

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


          D#                    G#          D#

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

        D#                Bb

ตามทางฉันพ้นมาแล้ว

       D#                    G#           D#

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

      D#      Bb          D#

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


          D#                  G#     D#

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

      D#                    Bb

เร่งให้ความกลัวต้องหนี

       D#                    G#      D#

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

    D#     Bb      D#

ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย


           D#                  G#  D#

4. พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี

       D#                  Bb

พระธรรมให้มีความหวัง

      D#                      G#    D#

พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที

     D#     Bb  D#

เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา


          D#              G#      D#

5. เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์

     D#                    Bb

ช้านานนับหลายพันปี

    D#              G#         D#

ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ

      D#      Bb       D#

เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น

-1