top of page

NO.

252

พระสิริ โอ พระสิริ

KEY

     G             Bm  

1. พระสิริ โอ พระสิริ

C         D     G  

พระเจ้าจอมราชา

G               Bm   

บริสุทธิ์ งดงามสง่า

C       D         G  

จอมราชาของเรา


                  C         D    Bm   Em  

**เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ

            C          D              G  

ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา

           C        D          Bm    Em  

ด้วยเรามีพระเจ้าเดียวองค์ผู้เที่ยงธรรม

          C                D             G  

ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

-2
bottom of page