NO.

252

พระสิริ โอ พระสิริ

KEY

     G#           Cm  

1. พระสิริ โอ พระสิริ

C#       D#   G#

พระเจ้าจอมราชา

G#             Cm   

บริสุทธิ์ งดงามสง่า

C#     D#       G#

จอมราชาของเรา


                  C#       D#  Cm   Fm  

**เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ

            C#        D#            G#

ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา

           C#      D#        Cm    Fm  

ด้วยเรามีพระเจ้าเดียวองค์ผู้เที่ยงธรรม

          C#              D#           G#

ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

-1