NO.

252

พระสิริ โอ พระสิริ

KEY

     A           C#m

1. พระสิริ โอ พระสิริ

D          E      A

พระเจ้าจอมราชา

A                 C#m 

บริสุทธิ์ งดงามสง่า

D       E        A

จอมราชาของเรา


                 D         E  C#m F#m

**เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ

            D       E              A

ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา

          D      E       C#m  F#m

ด้วยเรามีพระเจ้าเดียวองค์ผู้เที่ยงธรรม

          D              E           A

ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์