top of page

NO.

583

ร้องถึงรักยิ่งใหญ่

KEY

Intro: D  / A  / Bm  / A  / G  

    D                           A  

1. ทั้งชีวิตที่มีของข้า จะสาธุการพระนาม

     Bm            A      G  

และมีชีวิต อยู่เพื่อนมัสการ

     D  

ทรงนำข้าพ้น จากความมืดมน

       A  

เต็มล้นด้วยพระสิริ

   G               A         Bm  

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

    G               A         D  

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

                D  

2. อยากเห็นพระองค์ได้รับพระเกียรติ

     A  

ทั่วโลกยกชูพระนาม

        Bm                   A           G  

อยากเห็นทุกคน ทุกชนชาติก้มกราบลง

         D  

พระองค์ผู้เดียว พระเยซูคริสต์

  A  

ผู้ฟื้นใจที่ปวดร้าว

     G                       A       Bm  

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์

     G                     A         D  

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์


    G            D           Em                Bm  

**บริสุทธิ์    บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

G               D            Em        A     G   D  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

G              D            Em                  Bm  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์     บริสุทธิ์

G               D           Em        A     G   D  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์


                   G  

***และเมื่อเสียงแตรก้องดัง

    D  

ทั่วฟ้าสวรรค์นั้นรู้ว่า

         Em                  Bm  

เป็นวาระ สุดท้ายใกล้เข้ามา

           G          D  

ให้เจ้าสาวได้ เตรียมตัวเธอ

Em                         A  

ได้ยินเสียงทูตสวรรค์ร้อง

-2
bottom of page