top of page

NO.

583

ร้องถึงรักยิ่งใหญ่

KEY

Intro: C#/ G#/ Bbm  / G#/ F#

    C#                         G#

1. ทั้งชีวิตที่มีของข้า จะสาธุการพระนาม

     Bbm            G#    F#

และมีชีวิต อยู่เพื่อนมัสการ

     C#

ทรงนำข้าพ้น จากความมืดมน

       G#

เต็มล้นด้วยพระสิริ

   F#             G#       Bbm  

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

    F#             G#       C#

ชั่วชีวิตข้า จะร้องถึงรักยิ่งใหญ่

                C#

2. อยากเห็นพระองค์ได้รับพระเกียรติ

     G#

ทั่วโลกยกชูพระนาม

        Bbm                   G#         F#

อยากเห็นทุกคน ทุกชนชาติก้มกราบลง

         C#

พระองค์ผู้เดียว พระเยซูคริสต์

  G#

ผู้ฟื้นใจที่ปวดร้าว

     F#                     G#     Bbm  

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์

     F#                   G#       C#

ให้พบความรัก และสันติสุขนิรันดร์


    F#          C#         D#m                Bbm  

**บริสุทธิ์    บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

F#             C#          D#m        G#   F# C#

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์

F#            C#          D#m                  Bbm  

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์     บริสุทธิ์

F#             C#         D#m        G#   F# C#

บริสุทธิ์     บริสุทธิ์    พระองค์    บริสุทธิ์


                   F#

***และเมื่อเสียงแตรก้องดัง

    C#

ทั่วฟ้าสวรรค์นั้นรู้ว่า

         D#m                  Bbm  

เป็นวาระ สุดท้ายใกล้เข้ามา

           F#        C#

ให้เจ้าสาวได้ เตรียมตัวเธอ

D#m                         G#

ได้ยินเสียงทูตสวรรค์ร้อง

-3
bottom of page