top of page

NO.

114

ฮาเลลูยา W501

KEY

     G  

1. เป็นดังแนวทาง เป็นประภาคาร

       C                      Am                 D  

และเป็นดั่งเข็มทิศ ที่คอยนำทางของชีวิต

                G  

ของลูกให้ก้าวไป


G  

เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ

  Em  

ที่ไม่เคยจางหาย

       C                  Am                D  

คอยชูและหนุนเราไว้ ให้พ้นวันเลวร้าย


            G  

***ฮาเลลูยา

                                     C  

ขอสรรเสริญพระนามขององค์พระคริสต์

         D  

ฮาเลลูยา

                               G  

ที่ทรงสถิตย์อยู่กับเราทุกเวลา

            C  

เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง

               Bm               Em  

เป็นความหวัง ที่แสนล้ำค่า

          Am       D  

ฮาเลลูยา

                                      G  

ขอสรรเสริญพระองค์หมดสิ้นดวงใจ


     G  

2. เป็นดังสมอ เป็นดังกับเสา

        C  

เป็นหลักให้เรายึดไว้

     Am                    D  

ไม่ให้หลุดลอยเคว้งคว้าง

                       G  

เมื่อพลั้งพลาดผิดไป

G  

เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ

Em  

ที่ไม่เคยจาง หาย

      C                    Am  

คอยชู และหนุนเราไว้

                   D  

ให้พ้นวันเลวร้าย

-2
bottom of page