top of page

NO.

114

ฮาเลลูยา W501

KEY

     G#

1. เป็นดังแนวทาง เป็นประภาคาร

       C#                    Bbm                 D#

และเป็นดั่งเข็มทิศ ที่คอยนำทางของชีวิต

                G#

ของลูกให้ก้าวไป


G#

เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ

  Fm  

ที่ไม่เคยจางหาย

       C#                Bbm                D#

คอยชูและหนุนเราไว้ ให้พ้นวันเลวร้าย


            G#

***ฮาเลลูยา

                                     C#

ขอสรรเสริญพระนามขององค์พระคริสต์

         D#

ฮาเลลูยา

                               G#

ที่ทรงสถิตย์อยู่กับเราทุกเวลา

            C#

เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง

               Cm               Fm  

เป็นความหวัง ที่แสนล้ำค่า

          Bbm       D#

ฮาเลลูยา

                                      G#

ขอสรรเสริญพระองค์หมดสิ้นดวงใจ


     G#

2. เป็นดังสมอ เป็นดังกับเสา

        C#

เป็นหลักให้เรายึดไว้

     Bbm                    D#

ไม่ให้หลุดลอยเคว้งคว้าง

                       G#

เมื่อพลั้งพลาดผิดไป

G#

เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ

Fm  

ที่ไม่เคยจาง หาย

      C#                  Bbm  

คอยชู และหนุนเราไว้

                   D#

ให้พ้นวันเลวร้าย

-1
bottom of page