NO.

114

ฮาเลลูยา W501

KEY

     A

1. เป็นดังแนวทาง เป็นประภาคาร

       D                 Bm             E

และเป็นดั่งเข็มทิศ ที่คอยนำทางของชีวิต

               A

ของลูกให้ก้าวไป


A

เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ

  F#m

ที่ไม่เคยจางหาย

       D              Bm

คอยชูและหนุนเราไว้

                E

ให้พ้นวันเลวร้าย


            A

***ฮาเลลูยา

                                D

ขอสรรเสริญพระนามขององค์ พระคริสต์

         E

ฮาเลลูยา

                           A

ที่ทรงสถิตย์อยู่กับเราทุกเวลา

           D

เป็นทุกสิ่ง เป็นทุกอย่าง


            C#m          F#m

เป็นความหวัง ที่แสนล้ำค่า

        Bm     E

ฮาเลลูยา

                                 A

ขอสรรเสริญพระองค์หมดสิ้นดวงใจ


     A

2. เป็นดังสมอ เป็นดังกับเสา

      D

เป็นหลักให้เรายึดไว้

     Bm                 E

ไม่ให้หลุดลอยเคว้งคว้าง

                    A

เมื่อพลั้งพลาดผิดไป

A

เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ

F#m

ที่ไม่เคยจาง หาย

       D               Bm

คอยชู และหนุนเราไว้

                 E

ให้พ้นวันเลวร้าย