top of page

NO.

071

เปลี่ยน

KEY

    F              C  

1. สิ่งดีๆ มากมาย

        Bb                   F  

ที่พระองค์ประทานให้ข้า

Bb         Am     Gm          C  

วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร

Dm                 Am     Bb             F  

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร

Bb            Am  

หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว

    Gm                 C  

จะเกิดประโยชน์อะไร


               Bb    C             Am   Dm  

***ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา

          Gm    C       F                  F7  

กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

             Bb      C  

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ

           Am                     D  

ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์

        Gm      C          F  

ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน


             Bb     C  

**ขอพระองค์ใช้เรา

            Am               D  

ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง

          Gm    C                    F  

ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

-2
bottom of page