NO.

071

เปลี่ยน

KEY

    F#            C#

1. สิ่งดีๆ มากมาย

        B                     F#

ที่พระองค์ประทานให้ข้า

B           Bbm     G#m          C#

วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร

D#m                 Bbm     B               F#

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร

B              Bbm  

หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว

    G#m                 C#

จะเกิดประโยชน์อะไร


               B      C#           Bbm   D#m  

***ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา

          G#m    C#     F#                F#7

กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

             B        C#

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ

           Bbm                     D#

ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์

        G#m      C#        F#

ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน


             B       C#

**ขอพระองค์ใช้เรา

            Bbm               D#

ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง

          G#m    C#                  F#

ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน

-1