NO.

71

เปลี่ยน

KEY

    G            D

1. สิ่งดีๆ มากมาย

        C                 G

ที่พระองค์ประทานให้ข้า

C           Bm   Am           D

วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร

Em              Bm      C           G

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร

C              Bm

หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว

    Am               D

จะเกิดประโยชน์อะไร


               C       D        Bm Em

***ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา

          Am  D        G           G7

กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

             C        D

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ

            Bm                E

ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์

       Am      D        G

ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน


             C       D

**ขอพระองค์ใช้เรา

           Bm            E

ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง

          Am  D                  G

ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน