top of page

NO.

578

เยรูซาเล็มใหม่

KEY

D                               G                D  

1.ในใจข้ารอคอยจะได้เห็นการเสด็จมา

                  D           G                    A  

ข้าเชื่อคำสัญญาใจมั่นคงไม่เคยหวั่นไหว

           G                    A                D  

ข้าเฝ้ารอพระองค์กลับมา กลับมารับข้า


D                                  G                   D  

2.เมื่อข้าได้เข้าไปจะได้เห็นตามพระสัญญา

D                               G                      A  

พระเยซูของข้าทรงจัดเตรียมแผ่นดินใหม่ไว้

              G                 A  

เสียงผู้คนร้องเพลงถวาย

            G                     A  

พระราชาประทับบนบัลลังก์


D                        A  

***พระพักตร์ของพระองค์

      Bm                 G  

ส่องแสงงดงามตระการตา

D         A           G  

ภูเขาทะเลฟ้าสั่นไหว

D         A             Bm           G  

มีผู้คนมากมายในเมืองเยรูซาเล็มใหม่

D                 A         Em        G     D  

ร่วมร้องเพลงดีใจเปล่งเสียง ไชโย...(เฮ้)

-2
bottom of page