NO.

578

เยรูซาเล็มใหม่

KEY

D#                             G#              D#

1.ในใจข้ารอคอยจะได้เห็นการเสด็จมา

                  D#         G#                  Bb

ข้าเชื่อคำสัญญาใจมั่นคงไม่เคยหวั่นไหว

           G#                  Bb              D#

ข้าเฝ้ารอพระองค์กลับมา กลับมารับข้า


D#                                G#                 D#

2.เมื่อข้าได้เข้าไปจะได้เห็นตามพระสัญญา

D#                             G#                    Bb

พระเยซูของข้าทรงจัดเตรียมแผ่นดินใหม่ไว้

              G#               Bb

เสียงผู้คนร้องเพลงถวาย

            G#                   Bb

พระราชาประทับบนบัลลังก์


D#                      Bb

***พระพักตร์ของพระองค์

      Cm                 G#

ส่องแสงงดงามตระการตา

D#       Bb         G#

ภูเขาทะเลฟ้าสั่นไหว

D#       Bb           Cm           G#

มีผู้คนมากมายในเมืองเยรูซาเล็มใหม่

D#               Bb       Fm        G#   D#

ร่วมร้องเพลงดีใจเปล่งเสียง ไชโย...(เฮ้)

-1