top of page

NO.

408

เวลาของพระองค์

KEY

    C                       Em        D#m  

1. นมัสการพระเจ้าของข้า

Dm       G                C      G  

นี่คือเวลาของพระองค์

C                                   Em     Am  

ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง

Dm              G          C      G  

โปรดทรงชำระให้สะอาด


     C                     Em      D#m  

2. นมัสการด้วยใจถ่อมลง

Dm               G                C       G  

พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง

C                         Em       Am  

เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง

Dm                  G               C  

ทรงเป็นความหวังและคำตอบ


       F                   C  

***นมัสการด้วยทั้งชีวิต

Dm             G                    C  

ด้วยจิตวิญญาณและความจริง

F                         Em           Am  

ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง

(นมัสการด้วยหัวใจที่แท้จริง)

Dm       G               C  

ทุกสิ่งถวายแด่พระองค์

(มอบให้พระองค์เพียงผู้เดียว)

-2
bottom of page