top of page

NO.

410

เสียงของพระองค์

KEY

    A                                      Bm  

1. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                             C#m  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                      D  

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

A                         Bm  

อํานาจทั้งสิ้นที่ในสวรรค์

                              C#m  

อํานาจทั้งสิ้นในโลกนั้น

                           E  

มีอยู่กับองค์พระเยซู


    D                               E  

*เสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้ว

A                               D  

พร้อมออกทัพประจัญบาน

D                                A                    E  

เสียงของพระองค์เรียกชื่อให้เข้าประจำการ


              A                  D  

**นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน

                    Bm                  E  

ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา

            F#m                   B  

พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร

                D  

จะทรงนําเราไป

               Bm      E         A  

เพราะนี่คือเวลาของพระองค์


      A                                   Bm  

2. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                            C#m  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                       D  

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

-2
bottom of page