top of page

NO.

410

เสียงของพระองค์

KEY

    G#                                    Bbm  

1. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                             Cm  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                      C#

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

G#                       Bbm  

อํานาจทั้งสิ้นที่ในสวรรค์

                              Cm  

อํานาจทั้งสิ้นในโลกนั้น

                           D#

มีอยู่กับองค์พระเยซู


    C#                             D#

*เสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้ว

G#                             C#

พร้อมออกทัพประจัญบาน

C#                              G#                  D#

เสียงของพระองค์เรียกชื่อให้เข้าประจำการ


              G#                C#

**นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน

                    Bbm                  D#

ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา

            Fm                   Bb

พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร

                C#

จะทรงนําเราไป

               Bbm      D#       G#

เพราะนี่คือเวลาของพระองค์


      G#                                 Bbm  

2. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                            Cm  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                       C#

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

-3
bottom of page