top of page

NO.

410

เสียงของพระองค์

KEY

    G                                      Am  

1. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                             Bm  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                      C  

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

G                         Am  

อํานาจทั้งสิ้นที่ในสวรรค์

                              Bm  

อํานาจทั้งสิ้นในโลกนั้น

                           D  

มีอยู่กับองค์พระเยซู


    C                               D  

*เสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้ว

G                               C  

พร้อมออกทัพประจัญบาน

C                                G                    D  

เสียงของพระองค์เรียกชื่อให้เข้าประจำการ


              G                  C  

**นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน

                    Am                  D  

ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา

            Em                   A  

พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร

                C  

จะทรงนําเราไป

               Am      D         G  

เพราะนี่คือเวลาของพระองค์


      G                                   Am  

2. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                            Bm  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                       C  

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

-4
bottom of page