NO.

390

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ (Full)

KEY

      G           Bm  

1. ข้า ขอโมทนา

            Em             C       E  

พระเมตตา ทรงประทานให้ข้า

Am              C              Am  

แม้ ข้าไม่สมควร แต่พระองค์

                     Cm  

ประทานความรักมั่นคง


              G                      Em  

2. เสียงสรรเสริญ ของฑูตสวรรค์มากมาย

               Bm                  Cm  

ไม่อาจบรรยาย เสียงในใจข้า

                    G         Em        Bm Am

มอบแด่พระองค์ ด้วยรักและโมทนา

G           D     G       D  

ตลอดชั่วนิรันดร


D              G            Bm    Em  

** แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

           Am            C     D  

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

           Bm           Em  

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

        C         Am   D  

สรรเสริญพระบารมี

           G       Bm   Em  

โดยโลหิตไถ่ชีวิต      ข้า

          Am     Cm     D7  

โดยฤทธาชุบชีวิต     ข้า

           Bm          Em  

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

        Am       D     G  

สรรเสริญพระบารมี


                           G  

*** ข้า ขอถวายเกียรติ

         Bm              Em                  Bm  

ด้วยชีวิต และให้เป็นสิ่งที่ทรงพอพระทัย

                C            Em  

ให้ข้าสรรเสริญ สรรเสริญ

                        Am                  D  

ด้วยพระองค์ทรงวายพระชนม์เพื่อข้า

-2