NO.

390

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ (Full)

KEY

      G#         Cm  

1. ข้า ขอโมทนา

            Fm             C#     F  

พระเมตตา ทรงประทานให้ข้า

Bbm              C#            Bbm  

แม้ ข้าไม่สมควร แต่พระองค์

                     C#m  

ประทานความรักมั่นคง


              G#                    Fm  

2. เสียงสรรเสริญ ของฑูตสวรรค์มากมาย

               Cm                  C#m  

ไม่อาจบรรยาย เสียงในใจข้า

                    G#       Fm        Cm Bbm

มอบแด่พระองค์ ด้วยรักและโมทนา

G#         D#   G#     D#

ตลอดชั่วนิรันดร


D#            G#          Cm    Fm  

** แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

           Bbm            C#   D#

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

           Cm           Fm  

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

        C#       Bbm   D#

สรรเสริญพระบารมี

           G#     Cm   Fm  

โดยโลหิตไถ่ชีวิต      ข้า

          Bbm     C#m     D#7

โดยฤทธาชุบชีวิต     ข้า

           Cm          Fm  

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

        Bbm       D#   G#

สรรเสริญพระบารมี


                           G#

*** ข้า ขอถวายเกียรติ

         Cm              Fm                  Cm  

ด้วยชีวิต และให้เป็นสิ่งที่ทรงพอพระทัย

                C#          Fm  

ให้ข้าสรรเสริญ สรรเสริญ

                        Bbm                  D#

ด้วยพระองค์ทรงวายพระชนม์เพื่อข้า

-1