top of page

NO.

237

แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

KEY

        G#          C#     G#

1.ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้า

    G#       Bbm        D#

แสดงพระคุณประหลาด

      G#         C#     G#

เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่

       G#   D#    G#

ล้างใจข้าให้สะอาด


        G#          C#        G#

2.ข้าไม่รู้ว่าพระองค์ทรงให้

         G#     Bbm      D#

ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร

      G#                 C#      G#

เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท

     G#        D#      G#

จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่


          C#                 Cm       Fm  

*แต่ข้ารู้จัก  พระองค์ที่ข้าเชื่อ

                Bbm    D#                G#

และเชื่อมั่นคงว่า   พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ

     C#                  Cm       Fm  

รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์

        Bbm   D#   G#

จนถึงกาลวันนั้นได้


      G#             C#  G#

3.ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา

    G#    Bbm        D#

เวลาเช้าสายบ่ายเย็น

      G#                  C#  G#

หรือข้าต้องถึงความมรณา

       G#    D#   G#

หรือได้พบในเวหา

-2
bottom of page