top of page

NO.

237

แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

KEY

        G            C       G  

1.ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้า

    G         Am        D  

แสดงพระคุณประหลาด

      G           C       G  

เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่

       G     D      G  

ล้างใจข้าให้สะอาด


        G            C          G  

2.ข้าไม่รู้ว่าพระองค์ทรงให้

         G       Am      D  

ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร

      G                   C        G  

เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท

     G          D        G  

จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่


          C                   Bm       Em  

*แต่ข้ารู้จัก  พระองค์ที่ข้าเชื่อ

                Am    D                  G  

และเชื่อมั่นคงว่า   พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ

     C                    Bm       Em  

รักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์

        Am   D     G  

จนถึงกาลวันนั้นได้


      G               C    G  

3.ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา

    G      Am        D  

เวลาเช้าสายบ่ายเย็น

      G                    C    G  

หรือข้าต้องถึงความมรณา

       G      D     G  

หรือได้พบในเวหา

-3
bottom of page