top of page

NO.

238

โปรดยึดข้า

KEY

G            D       Em  

1. พระเจ้าข้าเข้ามา

                             Bm     Em  

โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิต   หัวใจ

D                C           D          Em     D  

โดยพระคุณที่ข้าได้สัมผัสพระองค์


G           D         Em  

2. โอ้พระองค์ข้ารู้ดี

                      Bm    Em  

จุดอ่อนภายในที่ข้ายังมี

      D                   C      D  

ขอทรงลบล้างออกไป

           C            D        G          D  

โดยอำนาจความรักพระองค์


      C      D                              C    G   D  

*โปรดยึดข้าให้ความรัก พระองค์ล้อมข้า

C      D                           G    Am    G  

นำข้าใกล้ชิดพระทัยพระองค์

     C        D                            C    G  

เมื่อข้ารอคอย จะผงาดขึ้นดังนกอินทรี

      D               Em  

แล้วข้าจะบินต่อไป

             D                      C  

พระวิญญาณพระองค์ทรงนำ

         D                 G  

ในอำนาจความรักพระองค์


G              D        Em  

3. โปรดเปิดตาของข้า

                       Bm         Em  

ให้มองเห็นพระพักตร์พระองค์

     D                 C          D        Em   D  

ให้เข้าใจความรักแท้ ที่ดำรงภายใน


G                     D             Em  

4. โปรดเปลี่ยนแปลงความคิด

                              Bm    Em  

และทรงเปิดเผยพระทัยในชีวิต

    D                 C      D  

ให้ดำเนินทุกทุกวัน

           C           D         G  

โดยอำนาจความรักพระองค์

-2
bottom of page