NO.

238

โปรดยึดข้า

KEY

G#          D#     Fm  

1. พระเจ้าข้าเข้ามา

                             Cm     Fm  

โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิต   หัวใจ

D#              C#         D#        Fm     D#

โดยพระคุณที่ข้าได้สัมผัสพระองค์


G#         D#       Fm  

2. โอ้พระองค์ข้ารู้ดี

                      Cm    Fm  

จุดอ่อนภายในที่ข้ายังมี

      D#                 C#    D#

ขอทรงลบล้างออกไป

           C#          D#      G#        D#

โดยอำนาจความรักพระองค์


      C#    D#                            C#  G# D#

*โปรดยึดข้าให้ความรัก พระองค์ล้อมข้า

C#    D#                         G#  Bbm    G#

นำข้าใกล้ชิดพระทัยพระองค์

     C#      D#                          C#  G#

เมื่อข้ารอคอย จะผงาดขึ้นดังนกอินทรี

      D#             Fm  

แล้วข้าจะบินต่อไป

             D#                    C#

พระวิญญาณพระองค์ทรงนำ

         D#               G#

ในอำนาจความรักพระองค์


G#            D#      Fm  

3. โปรดเปิดตาของข้า

                       Cm         Fm  

ให้มองเห็นพระพักตร์พระองค์

     D#               C#        D#      Fm   D#

ให้เข้าใจความรักแท้ ที่ดำรงภายใน


G#                   D#           Fm  

4. โปรดเปลี่ยนแปลงความคิด

                              Cm    Fm  

และทรงเปิดเผยพระทัยในชีวิต

    D#               C#    D#

ให้ดำเนินทุกทุกวัน

           C#         D#       G#

โดยอำนาจความรักพระองค์

-1