NO.

266

ขอเทลงมา

KEY

D#               Bb                      Cm  

1. โอ้..ข้าต้องการ ความรักพระองค์

D#            Bb              G#

ความรักมั่นคง ที่ทรงไถ่ข้า

D#            Bb         Cm  

ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า

G#                       Bb

เมื่อข้าเข้ามา นมัสการ


D#           Bb                       Cm  

2. ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ

D#             Bb             G#

คือพระองค์ผู้ประทานชีวา

D#         Bb

ข้าเข้ามาขอพระองค์

     Cm  

ทรงพื้น ดวงวิญญาณ

G#                           Bb

ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์


                D#              Cm  

** ขอเทลงมา น้ำแห่งชีวิต

                G#                            Bb

ขอทรงสัมผัส ท่ามกลางชีวิตที่มืดมน

             D#                              Gm  

ขอเทลงมา พระคุณความรักพระองค์

                G#                            Bb

ขอทรงเมตตา ให้ข้าได้อยู่ในพระคุณ

            D#

ขอเทลงมา

Bb          G#         Bb

(ขอเทลงมา[สูง])


D#                Bb                        Cm  

3. ข้ายอมทุกสิ่งต่อพระพักตร์พระองค์

D#              Bb                       G#

และขอโปรดทรง ครอบครองจิตใจ

D#      Bb                  Cm  

กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย

G#                    Bb

ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล


        D#  Bb  G#    Cm   Bb  G#

***ข้าขอ การเจิม ข้าขอ   กำ  ลัง (x4)

-1