NO.

600

ข้าถวาย

KEY

    C#  B          C#             C#

1. ข้าถวายบทเพลงแด่พระองค์

Bbm         D#     G#

ผู้เป็นพระเยโฮวาห์

C#         B        C#     C#

ข้ากราบลงด้วยใจโมทนา

Bbm              D#   G#

ทรงเป็นพระเมสิยาห์


    C# F#    G#        Bbm  

**วันนี้พระองค์อยู่กับข้า

C# F#      G#        C#

พรุ่งนี้พระองค์ทรงดูแล

C#      F#      G#              Bbm  

ตลอดกาลพระองค์ทรงสัญญา

    F#              G#      Fm              Bbm  

จะจัดเตรียมหนทางให้อยู่รอดปลอดภัย

F#          G#   Fm         Bbm  

จะเทพระพรให้ข้าได้อิ่มเอม

      B          F#  G#                      C#

และข้าจะได้อยู่...  ในสวรรค์กับพระองค์


     C#   B       C#          C#

2. ข้าจะขอติดตามพระเยซู

Bbm          D#   G#

ผู้เป็นเจ้าของชีวา

C#   B        C#         C#        Bbm  

ข้าจะทิ้งมงกุฎและชื่อเสียงของข้า

D#              G#

ขอตามพระองค์

-1