top of page

NO.

600

ข้าถวาย

KEY

    D    C          D               D  

1. ข้าถวายบทเพลงแด่พระองค์

Bm         E       A  

ผู้เป็นพระเยโฮวาห์

D           C        D       D  

ข้ากราบลงด้วยใจโมทนา

Bm              E     A  

ทรงเป็นพระเมสิยาห์


    D   G      A          Bm  

**วันนี้พระองค์อยู่กับข้า

D   G        A          D  

พรุ่งนี้พระองค์ทรงดูแล

D        G        A                Bm  

ตลอดกาลพระองค์ทรงสัญญา

    G                A        F#m              Bm  

จะจัดเตรียมหนทางให้อยู่รอดปลอดภัย

G            A     F#m         Bm  

จะเทพระพรให้ข้าได้อิ่มเอม

      C          G    A                        D  

และข้าจะได้อยู่...  ในสวรรค์กับพระองค์


     D     C       D            D  

2. ข้าจะขอติดตามพระเยซู

Bm          E     A  

ผู้เป็นเจ้าของชีวา

D     C        D           D          Bm  

ข้าจะทิ้งมงกุฎและชื่อเสียงของข้า

E                A  

ขอตามพระองค์

bottom of page