NO.

572

ทางเที่ยงแท้

KEY

    C#              Fm     F#                  C#

1. จากวันคืนที่ผ่านไปเฝ้ารอคอยและใฝ่หา

D#m                      Fm        

ในความจริง ความนึกคิดนั้น

F#                     G#

มีเพียงความว่างเปล่า


    C#             Fm       F#          C#

2. อยากมีใจที่เบิกบานมีกำลังที่กล้าเผชิญ

D#m            Fm  

มีคนนำให้พร้อมจะเดิน

F#          G#       C#

พบความจริงเที่ยงแท้


  F#                                  Fm  

*พระเยซู ผู้เดียวจะทรงช่วยเรา

F#                                    Fm  

พระเยซู พระองค์จะทรงเป็นผู้นำทาง

             F#                            Fm  

ให้ความรัก กำลัง ที่เราคอยอยู่แสนนาน

D#m           G#                 C#

และวันนี้ พบทางเดินเที่ยงแท้


    F#          G#   Fm         Bbm  

***โดยพระเยซูทุกสิ่งจะฝากไว้

G#  D#m   G#          C#   D#m   G#

ให้...นำ   พาสู่ชีวิตใหม่

F#         G#            Fm       Bbm   G#

สิ่งที่ผ่านไป พระองค์ยกโทษให้

D#m   G#             C#

พบชีวิตทางใหม่ที่ดี

-1