NO.

077

ยังมีตะวัน

KEY

   D#          Cm        G#

1. ค่ำคืน ดูมืดมน ดังใจของคน

            Bb

ที่ไม่พบหนทาง

      D#                Cm      G#

แต่แสงทอง ในวันใหม่ นำทางหัวใจ

            Bb

ให้ได้พบหนทาง


Gm                             Cm  

**พระเยซู พระองค์ เป็นความสว่าง

     Fm                                      Bb

พระองค์เข้ามาส่องทาง ไม่เคยห่างหาย


      G#    Bb                 Gm    Cm  

***ยังมีตะวัน ทุกเช้าวันใหม่

      Fm              Bb

ขอเพียงให้ใจอดทน

     Bbm              D#

บนหนทางด้วยความหวัง

G#       Bb          Gm     Cm  

มีตะวันทุกเช้าวันใหม่

    Fm  

ค่ำคืนจะเลยผ่านไป

     Bb                      D#

ให้เราได้เจอ แสงของวันใหม่

-1