top of page

NO.

587

วันยินดี (อิสเตอร์)

KEY

Intro: B  / E  / G#m  / E  

B  

1. วันสำคัญที่โลกจารึกไว้

E  

ความตายต้องพ่ายแพ้

G#m                                              E  

พระเยซู ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย

B  

2. ไม้กางเขนอุโมงค์ว่างลง

E  

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์

G#m                                            E  

สรรเสริญพระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

            F#

เป็นขึ้นแล้ว


  B          E                G#m  

**โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

       F#

พระองค์ชำระบาปข้า

B           E              G#m  

โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

                F#               B  / E  / G#m  

ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า

              F#                B  

ข้าเปลี่ยนไป ตราบชั่วนิรันดร์


B  

2. เมื่อข้ายืนอยู่ตรงที่นั่น

E  

ข้าได้เห็นพระพักตร์พระองค์

G#m                                      E  

พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้า

B                       E  

ข้ามีสันติสุขยินดี ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

G#m                                             E  

แสนยินดี พระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

           F#

เป็นขึ้นแล้ว...

     G#m                   D#m                     E  

*** โอ้..วันแห่งความมีชัย ทางแห่งพระสิริ

      B  

พระองค์ไถ่ข้าแล้ว

   G#m                   D#m                     E  

โห่ร้อง วันแห่งความยินดี องค์พระเยซู

            B           F#

เป็นขึ้นแล้ว

-1
bottom of page