top of page

NO.

587

วันยินดี (อิสเตอร์)

KEY

Intro: Bb/ D#/ Gm  / D#

Bb

1. วันสำคัญที่โลกจารึกไว้

D#

ความตายต้องพ่ายแพ้

Gm                                              D#

พระเยซู ฟื้นขึ้นแล้ว ทรงชนะความตาย

Bb

2. ไม้กางเขนอุโมงค์ว่างลง

D#

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์

Gm                                            D#

สรรเสริญพระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

            F  

เป็นขึ้นแล้ว


  Bb        D#              Gm  

**โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

       F  

พระองค์ชำระบาปข้า

Bb         D#            Gm  

โอ้..วันยินดี วันเปรมปรีด์

                F                 Bb/ D#/ Gm  

ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้า

              F                  Bb

ข้าเปลี่ยนไป ตราบชั่วนิรันดร์


Bb

2. เมื่อข้ายืนอยู่ตรงที่นั่น

D#

ข้าได้เห็นพระพักตร์พระองค์

Gm                                      D#

พระเยซู ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้า

Bb                     D#

ข้ามีสันติสุขยินดี ทรงรักษาใจที่ชอกช้ำ

Gm                                             D#

แสนยินดี พระเยซู พระองค์เป็นขึ้นแล้ว

           F  

เป็นขึ้นแล้ว...

     Gm                   Dm                     D#

*** โอ้..วันแห่งความมีชัย ทางแห่งพระสิริ

      Bb

พระองค์ไถ่ข้าแล้ว

   Gm                   Dm                     D#

โห่ร้อง วันแห่งความยินดี องค์พระเยซู

            Bb         F  

เป็นขึ้นแล้ว

-2
bottom of page