top of page

NO.

072

เมตตาหลั่งมา

KEY

    C#           F#           C#         G#

1. เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมาพาให้ชื่นบาน

C#           F#          C#     G#

เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ

C#           F#            C#

เมตตาหลั่งมา พาพระพร

         G#   C#    F# G#

ลงมาสู่ทุกคน


   C#             F#         G#

** เฮ โอ เรามารับพระเมตตา

C#             F#       G#

เฮ โอ เรามารับพระคุณ

C#             F#     G#    C#    F# G#

เฮ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์

-1
bottom of page