top of page

NO.

072

เมตตาหลั่งมา

KEY

    C             F             C           G  

1. เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมาพาให้ชื่นบาน

C             F            C       G  

เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ

C             F              C  

เมตตาหลั่งมา พาพระพร

         G     C      F   G  

ลงมาสู่ทุกคน


   C               F           G  

** เฮ โอ เรามารับพระเมตตา

C               F         G  

เฮ โอ เรามารับพระคุณ

C               F       G      C      F   G  

เฮ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์

-2
bottom of page