NO.

299

เสริมกำลังใหม่

KEY

F#                             F#

1. เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์

       F#

เมื่อเรารอคอยพระองค์

      F#

เมื่อเรารอคอยพระองค์ (X2)


F# B      F# B     C#  D#m    C#

พระเจ้า ครอบครองชั่ว     นิ   รันดร์

F#  B     F#    B      C#  D#m    C#

ทรงเป็น ความหวัง    และ  เรี่ยว แรง


F#                                 B  

**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์

                               D#m  

ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์

                        B                C#

คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง หรืออ่อนล้า

F#                              B  

ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ

                          D#m  

ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน

                       B      C#        F#

ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์

-1