top of page

NO.

299

เสริมกำลังใหม่

KEY

G                               G  

1. เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์

       G  

เมื่อเรารอคอยพระองค์

      G  

เมื่อเรารอคอยพระองค์ (X2)


G   C      G   C     D    Em    D  

พระเจ้า ครอบครองชั่ว     นิ   รันดร์

G    C     G      C      D    Em    D  

ทรงเป็น ความหวัง    และ  เรี่ยว แรง


G                                   C  

**ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์

                               Em  

ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์

                        C                D  

คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง หรืออ่อนล้า

G                                C  

ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ

                          Em  

ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน

                       C      D          G  

ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์

bottom of page